Menu

Księgowa Kraków

Księgowa w Krakowie. Najlepsze porady i wskazówki dotyczące księgowości.

Księgowa, czy biuro?

porady-prawne1

Prowadzenie firmowej księgowości jest procesem na tyle skomplikowanym, że większość przedsiębiorców decyduje się zlecić ją profesjonalnym jednostkom. Rozwiązanie takie ma dla nich wiele korzystnych aspektów, takich jak na przykład oszczędność czasu, pewność, iż dokumenty prowadzone są w sposób rzetelny, bezpieczeństwo w razie kontroli skarbowej oraz możliwość skoncentrowania swoich działań na specjalizacji swojego przedsiębiorstwa.

Księgowość firmową można przekazać samodzielnym księgowym bądź też biurom rachunkowym. Wybór odpowiedniego wariantu w znacznym stopniu zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
Porównajmy oba przykłady:

Indywidualny księgowy
Swoją pracę wykonuje w siedzibie firmy, tym samym przedsiębiorca ma nieustanny wgląd do firmowej dokumentacji. Dodatkowo, jako iż funkcjonuje w centrum firmy doskonale zna jej strukturę oraz problemy. Jest również w stanie natychmiast zareagować w razie wystąpienia nieprzewidywanych sytuacji.
Na koszty związane z jego usługami prócz wynagrodzenia składają się również składki ubezpieczeniowe oraz opłaty związane z wyposażeniem jego miejsca pracy.

Biuro rachunkowe
Kontakt pomiędzy biurem, a klientem odbywa się głównie drogą elektroniczną. Istnieje możliwość bezpośrednich spotkań w siedzibie biura rachunkowego. Klient ma wgląd do prowadzonej dokumentacji za pomocą sieci. Biura księgowe prowadzą sprawy wielu jednostek, co przekłada się na ich bogate doświadczenie oraz umiejętności.
Usługi biur są też znacznie tańsze, gdyż ograniczają się wyłącznie do opłat związanych z wybranymi działaniami.

Kontrola skarbowa - prawa i obowiązki przedsiębiorcy.

porady-prawne1

Kontrola skarbowa to jedno z bardziej stresujących doświadczeń dla przedsiębiorcy. W czasie inspekcji jest on zobowiązany do udostępnienia kontrolerom akt, ksiąg i innych firmowych dokumentów. Prócz szeregu obowiązku posiada jednak prawa, z którymi liczyć muszą się inspektorzy.

W trakcie trwania kontroli, kontrolowany ma prawo do uczestniczenia we wszystkich kontrolowanych czynnościach. Może zdecydować się także na ustanowienie pełnomocnika, który będzie go reprezentował. W razie jakichkolwiek niejasności jest on uprawniony do złożenia zastrzeżenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia czynności kontroli skarbowej.
W przypadku gdy funkcjonariusze przekroczą swoje uprawnienia przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowania za szkody poniesione z tego tytułu.

Należy mieć jednak na uwadze, że kontrolowany musi udostępnić kontrolerom niezbędną dokumentację, przetłumaczyć ją na język polski w razie potrzeby, a także zapewnić wstęp do firmowych budynków oraz lokali i pomieszczeń. Inspektorzy maja również prawo do filmowania, fotografowania oraz tworzenia nagrań dźwiękowych za pomocą nośników informacji.


Księgowość pełna - koszmar przedsiębiorców!

porady-prawne1

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do rozliczenia się z państwem z osiągniętego w danym roku dochodu.
Rozliczeń tych można dokonać w formie księgowości pełnej lub uproszczonej.
Wybór formy opodatkowania jest jednak danemu przedsiębiorstwu narzucony odgórnie. O ile księgowość uproszczoną tworzy zbiór prostych zasad opracowanych dla niewielkich przedsiębiorców, tak jej pełny odpowiednik stanowi wariant dużo bardziej zaawansowany, a co się z tym wiąże również bardziej kosztowny.

Do rozliczania się na podstawie księgowości pełnej zobowiązane są firmy, których przychód z lat ubiegłych przekroczył 800 tysięcy euro, a także niezależnie od osiągniętego dochodów, spółki kapitałowe, tj. jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna.

W ramach księgowości pełnej jednostki te są zobowiązane do:
-prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,
-określania stanu aktywów i pasywów,
-wyceny aktywów i pasywów,
-sporządzania sprawozdań finansowych,
-gromadzenia i magazynowania dowodów księgowych.

Powyższe kwestie są na tyle skomplikowane, że wymagają zlecenia ich profesjonalistom, a więc wyspecjalizowanym w tej dziedzinie biurom rachunkowym. Niestety tzw. outsourcing nie należy do usług tanich, co znacznie odbija się na sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Pełnomocnictwo dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych od 2016 roku

porady-prawne1

Od 1 lipca 2016 roku zostaną wprowadzone nowe przepisy, dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego. Ich wprowadzenie stanowić będzie większe ułatwienie dla podatników, korzystających z usług biur rachunkowych i kancelarii podatkowych

Wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego dla firm, prowadzących księgowość innych podmiotów prawnych da możliwość działania w imieniu Klientów we wszystkich sprawach związanych z podatkami, organami prawnymi i organami kontroli skarbowej już w czasie toczącej się sprawy. Bowiem do tej pory możliwe było to dopiero po wszczęciu postępowania. 

Wszelkie zawiadomienia o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu w zakresie pełnomocnictwa ogólnego będzie się składać za pośrednictwem CEIDG, ale tylko i wyłącznie elektronicznie

© Księgowa Kraków
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci