Menu

Księgowa Kraków

Księgowa w Krakowie. Najlepsze porady i wskazówki dotyczące księgowości.

Metody inwentaryzacji

porady-prawne1

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych, polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz na wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem ewidencji księgowej.


Metody inwentaryzacji:
– spis z natury,
– potwierdzenie sald,
– weryfikacja dokumentów.

Księgowość a rachunkowość - czy jest jakaś różnica?

porady-prawne1

Jak często zdarza się mylić dwa bardzo bliskie sobie pojęcia: rachunkowość i księgowość. Czym one są? Otóż rachunkowość to cały system, którego zadaniem jest dostarczanie informacji o stanie finansowym w jednostkach gospodarczych. Księgowość również jest systemem, lecz mającym inne zadanie. Służy on głównie ewidencji zachodzących w jednostkach, operacji gospodarczych. Tak więc księgowość jest tylko jednym z trzech głównych działów rachunkowości.


Cały system rachunkowości składa się z:
- księgowości,
- kalkulacji,
- sprawozdawczości.


Rachunkowość może występować w różnych rodzajach. Może być finansowa, zarządcza, podatkowa czy bankowa. Najczęściej spotykaną wśród przedsiębiorców, jest rachunkowość finansowa, która może być prowadzona metodami uproszczonymi (ryczałt, karta podatkowa, KPiR) lub metodą pełną (księgi rachunkowe).


Chociaż dla niektórych księgowość i rachunkowość może wydawać się tym samym, warto sobie zdać sprawę, że te dziedziny są inne, mimo dużego podobieństwa.

Podstawowe zasady dobrego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

porady-prawne1

Prowadzenie księgowości nawet w formie KPiR jest niezwykle dużą odpowiedzialnością. Za błędy i pomyłki odpowiada przedsiębiorca, najczęściej dosyć poważnie. Aby unikać takich sytuacji najlepiej jest stosować się ściśle do zasad prowadzenia KPiR. Oto o czym nie można zapomnieć!

W celu prawidłowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów należy:

Codziennie dokonywać zapisów, dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków. 
Dokonywać zapisów w sposób czytelny, wyraźny oraz dokładnie. 
Utrzymywać chronologiczność w zapisach księgowych. 

Wymienione przez nas podstawowe zasady dobrego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów to nie wszystko. Przedsiębiorcy oraz pracownicy biur rachunkowych muszą podczas prowadzenia księgowości w formie KPiR dostosowywać się do rozporządzenia Ministra Finansów, w którym zostały ujęte wszystkie zasady prawidłowego prowadzenia księgi. Konieczne jest również dostosowanie prowadzonej księgi do aktualnego wzoru. Należy o tym pamiętać zwłaszcza teraz, gdy wzór uległ zmianie.

Dokumentacja zakupu

porady-prawne1

Zgodnie z prawem, każda zachodząca w przedsiębiorstwie operacja gospodarcza musi zostać odpowiednio udokumentowana. Służą w tym celu bardzo różne dokumenty, na przykład: faktury, listy płac, asygnaty kasowe itp.


W celu udokumentowania zakupu w firmie, można użyć kilku rodzajów dokumentów. Należą do nich:
- Faktura, będąca najczęstszym dowodem zakupu. Wystawiana jest przez "vatowca", czyli płatnika podatku VAT, ponieważ występują różne rodzaje tego dokumentu, warto zapoznać się z tym wpisem.
- Rachunek (zwany też rachunkiem uproszczonym) wystawiany jest przez "nie vatowców", czyli osoby bądź przedsiębiorstwa, nie będące podatnikami VAT. Często zdarza się go mylić z paragonem.
- Paragon, który tylko w niektórych przypadkach może być podstawą ewidencji księgowej.

© Księgowa Kraków
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci