Menu

Księgowa Kraków

Księgowa w Krakowie. Najlepsze porady i wskazówki dotyczące księgowości.

Deficyt

porady-prawne1

 

Deficyt budżetowy to sytuacja, gdy wydatki są wyższe niż dochody w danym okresie rozliczeniowym.

Rozróżniamy trzy typy deficytów:

  • rzeczywiste (faktyczna różnica  pomiędzy wydatkami i dochodami w danym okresie rozliczeniowym)
  • strukturalne (wartości hipotetyczne powstające w warunkach, gdy dochody i wydatki realizowane są przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki)
  • cykliczne ( rezultat wpływu  cyklu koniunkturalnego na dochody i wydatki budżetowe w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu czynników wytwórczych)

 

Deficyt budżetowy może być finansowany z takich instrumentów jak nadwyżki z lat ubiegłych, pożyczki, kredyty, emisja papierów wartościowych oraz emisja pieniądza.

 

Jak radzić sobie z deficytem?

  • zwiększenie stawek podatkowych;
  • zminimalizowanie wydatków
  • inflacja – wzrost cen;
  • prywatyzacja;

 

Koszt prowadzenia księgowości

porady-prawne1

Prowadzenie firmowej rachunkowości oznacza dla każdego przedsiębiorcy nie tylko obowiązek, ale również niemały koszt. Być może to właśnie to jest powodem, iż w księgowości dostrzegane jest więcej wad niż korzyści. Należy jednak przyznać to, iż prowadzenie rachunkowości, nawet w najprostszy sposób, często jest sporym problemem dla przedsiębiorców. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę koszty, które często są dosyć wysokie.

Okazuje się jednak, że przy sprytnym podejściu, koszty wcale nie muszą być wysokie, ponieważ jest to uzależnione od formy, w jakiej prowadzone jest przedsiębiorstwo. W przypadku większych przedsiębiorstw, koszty są ściśle powiązane z rozbudowaną metodą, dużą ilością dokumentów, jak również ilością zatrudnianych pracowników.

W przypadku tych przedsiębiorstw, zatrudniani są księgowi, którzy prowadzą odrębny dział w firmie. Z kolei w przypadku firm nieco mniejszych, rozwiązanie to okazuje się zbędne, gdyż nie przynosi żadnych efektów.

W przypadku mniejszych firm częstym wyborem jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, bądź decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości, działając w oparciu o odpowiednie oprogramowanie finansowe. Zarówno jeden, jak i drugi sposób jest tańszym rozwiązaniem od zatrudnienia księgowego na etacie.

Koszt prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe waha się w granicach do nawet kilkuset złotych, co uzależnione jest od formy prowadzenia ewidencji, jak również od liczby rozliczanych dokumentów. Nawiązując współpracę z biurem księgowym, przedsiębiorca może być spokojny o wszystkie firmowe rozliczenia księgowe. Wszystkie ewidencje będą prowadzone przez ekspertów. Z kolei w przypadku samodzielnego prowadzenia firmowej rachunkowości, mimo tego, że rozwiązanie to jest znacznie tańsze, to na przedsiębiorcy ciąży znacznie więcej obowiązków.

Indywidualne rachunki dla przedsiębiorców w ZUS

porady-prawne1

Osoby prowadzące działalność gospodarczą od 1 stycznia 2018 roku odprowadzać będą składki na ubezpieczenia społeczne na nowe, indywidualne rachunki.

Już od początku nowego roku płatnicy składek będą dokonywali tylko jeden przelew na przydzielony im rachunek, niezależnie od tego jakie składki oraz fundusze odprowadzają. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie informować płatników o nowym numerze rachunku od 1 października 2017 roku. Wprowadzane zmiany są znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy obecnie muszą wykonywać trzy, a nawet cztery przelewy. Konsekwencją tej zmiany będzie brak możliwości opłaty bieżących składek, w przypadku gdy poprzednie nie zostały opłacone.

Nowy numer rachunku składać będzie się z 26 cyfr, z których cyfry od trzeciej do dziesiątej oznaczać będą numer identyfikacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast ostatnie dziesięć NIP przedsiębiorcy.

VAT

porady-prawne1

VAT, czyli podatek od towarów i usług to podatek od wartości dodanej. Na paragonach widnieje skrótem PTU. Jego podatnikami są głównie firmy, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi, a także wszystkie rodzaje spółek. 

VAT w Polsce wprowadzony został w roku 1993.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:
- odpłatna dostawa towarów,
- odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
- eksport towarów,
- import towarów,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podatnikami podatku są:
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
- osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.   

Podatnikami natomiast nie są:
- organy administracji publicznej,
- urzędy administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

Od stycznia 2011 roku podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Dla części towarów i usług przewidziano stawkę obniżoną w wysokości 8%, 5% oraz 0%.  

 

Zobacz także: Audyt podatkowy

© Księgowa Kraków
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci