Menu

Księgowa Kraków

Księgowa w Krakowie. Najlepsze porady i wskazówki dotyczące księgowości.

Usługi księgowe

porady-prawne1

Otwierając firmę, każdy z nas ma prawo zdecydować o sposobie prowadzenia przez nią księgowości. Można sprawować ją samodzielnie, zatrudnić księgowego bądź też zlecić jej prowadzenie firmie z zewnątrz. Oczywiście każdy z wymienionych sposobów ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Indywidualne prowadzenie księgowości jest zdecydowanie najtańszą formą, jednak bardzo problematyczną, gdyż często nie do końca radzimy sobie z tak zwaną "papierkową robotą". Decydując się na korzystanie z usług profesjonalnych firm bądź zatrudnienie jednostki, której powierzymy swoją firmową dokumentację istotnie upraszczamy sobie życie, jednak oczywiście nie jest to za darmo.


Osoby te specjalizują się w usługach tego typu i na bieżąca aktualizują zakres swojej wiedzy odnośnie prawa podatkowego. Jest to niezbędne gdyż, ulegają one częstym nowelizacjom. Gwarantuje nam to poprawność prowadzonych przez nie działań.

Oddanie swojej dokumentacji w ręce osób trzecich wiąże się jednak ze sporym ryzykiem, gdyż powierzamy im najważniejsze informacje o firmie. Ważne jest zatem dokładne zbadanie jednostek, którym powierzamy nasze finanse. Profesjonalna firma księgowa zapewnia pełne bezpieczeństwo oraz solidność w prowadzonych przez siebie rozliczeniach. Dostarcza pewności oraz spokoju.

Rachunek zysków i strat

porady-prawne1

Prowadzenie księgowości nie należy do zadań łatwych. przedsiębiorcy swoją księgowość mogą prowadzić w formie pełnej księgowości lub uproszczonej księgowości. W związku z tym warto się przyjrzeć bliżej rachunkowi zysków i strat.

Rachunek zysków i strat (zwany niegdyś rachunkiem wyników) jest jednym z podstawowych i obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego. Przedstawia on dokonania jednostki w danym okresie. Dostarcza informacji o efektywności działalności, jej rentowności oraz o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa.

Rachunek zysków i strat jest cennym dokumentem ukazującym zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków i samofinansowania. W skrócie, budowa rachunku składa się z: przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego, będącego różnicą przychodów i kosztów.

Polska daje możliwość sporządzania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej.

Księgowa, czy biuro?

porady-prawne1

Prowadzenie firmowej księgowości jest procesem na tyle skomplikowanym, że większość przedsiębiorców decyduje się zlecić ją profesjonalnym jednostkom. Rozwiązanie takie ma dla nich wiele korzystnych aspektów, takich jak na przykład oszczędność czasu, pewność, iż dokumenty prowadzone są w sposób rzetelny, bezpieczeństwo w razie kontroli skarbowej oraz możliwość skoncentrowania swoich działań na specjalizacji swojego przedsiębiorstwa.

Księgowość firmową można przekazać samodzielnym księgowym bądź też biurom rachunkowym. Wybór odpowiedniego wariantu w znacznym stopniu zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
Porównajmy oba przykłady:

Indywidualny księgowy
Swoją pracę wykonuje w siedzibie firmy, tym samym przedsiębiorca ma nieustanny wgląd do firmowej dokumentacji. Dodatkowo, jako iż funkcjonuje w centrum firmy doskonale zna jej strukturę oraz problemy. Jest również w stanie natychmiast zareagować w razie wystąpienia nieprzewidywanych sytuacji.
Na koszty związane z jego usługami prócz wynagrodzenia składają się również składki ubezpieczeniowe oraz opłaty związane z wyposażeniem jego miejsca pracy.

Biuro rachunkowe
Kontakt pomiędzy biurem, a klientem odbywa się głównie drogą elektroniczną. Istnieje możliwość bezpośrednich spotkań w siedzibie biura rachunkowego. Klient ma wgląd do prowadzonej dokumentacji za pomocą sieci. Biura księgowe prowadzą sprawy wielu jednostek, co przekłada się na ich bogate doświadczenie oraz umiejętności.
Usługi biur są też znacznie tańsze, gdyż ograniczają się wyłącznie do opłat związanych z wybranymi działaniami.

Kontrola skarbowa - prawa i obowiązki przedsiębiorcy.

porady-prawne1

Kontrola skarbowa to jedno z bardziej stresujących doświadczeń dla przedsiębiorcy. W czasie inspekcji jest on zobowiązany do udostępnienia kontrolerom akt, ksiąg i innych firmowych dokumentów. Prócz szeregu obowiązku posiada jednak prawa, z którymi liczyć muszą się inspektorzy.

W trakcie trwania kontroli, kontrolowany ma prawo do uczestniczenia we wszystkich kontrolowanych czynnościach. Może zdecydować się także na ustanowienie pełnomocnika, który będzie go reprezentował. W razie jakichkolwiek niejasności jest on uprawniony do złożenia zastrzeżenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia czynności kontroli skarbowej.
W przypadku gdy funkcjonariusze przekroczą swoje uprawnienia przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowania za szkody poniesione z tego tytułu.

Należy mieć jednak na uwadze, że kontrolowany musi udostępnić kontrolerom niezbędną dokumentację, przetłumaczyć ją na język polski w razie potrzeby, a także zapewnić wstęp do firmowych budynków oraz lokali i pomieszczeń. Inspektorzy maja również prawo do filmowania, fotografowania oraz tworzenia nagrań dźwiękowych za pomocą nośników informacji.


© Księgowa Kraków
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci